Certyfikat energetyczny i audyt energetyczny to całkowicie różne pojęcia. Audyt energetyczny jest przeprowadzany głównie dla budynków starszych, w których chce się przeprowadzić termomodernizację. Taki audyt może zawierać w sobie świadectwo charakterystyki energetycznej wraz z propozycjami poprawienia jego energooszczędności, ale nie musi.

Audyt energetyczny może być potrzebny do uzyskania dotacji np. do programu Czyste Powietrze lub kredytu na przeprowadzenie termomodernizacji budynku. Jest obecnie pojęciem dość nieostrym i nie ma jego dokładnej definicji legalnej w polskim porządku prawnym. Dlatego zalicza się raczej do pojęcia technicznego.

Certyfikat energetyczny, w przeciwieństwie do audytu energetycznego, jest obowiązkowy dla większości budynków. Wykonuje się go w celu określenia kosztów użytkowania, głównie pod względem ogrzewania, ale także chłodzenia, wentylacji i oświetlenia w przypadku obiektów publicznych.

Audyt sporządza się przede wszystkim po to, aby określić, jak można zmodernizować konstrukcję i instalacje budynku, aby poprawić jego energooszczędność. Dokument taki zawiera więc opis stanu obecnego oraz sugestie na przyszłość,

a Świadectwo charakterystyki energetycznej (często określane też jako certyfikat energetyczny) wystawia się na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 24 sierpnia 2014 roku (Dz. U. 2022 r. poz. 2206) oraz przepisów Prawa Budowlanego (Dz. U. 2023 r. poz. 628.)

Nowelizacja ustawy z 28 kwietnia 2023 roku

Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie 28 kwietnia 2023 roku, certyfikat wyrobić muszą:

Konsekwencje braku Świadectwa Chrakterystyki Energetycznej

Brak świadectwa energetycznego przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości może skutkować karą w wysokości nawet 5 tysięcy złotych. Co więcej, notariusz zobowiązany jest do pouczenia o możliwości nałożenia takiej kary na każdej umowie notarialnej, w której nie zostanie dostarczone świadectwo. Na uwadze warto mieć również fakt, że zgodnie z nowymi przepisami, certyfikat będzie wymagał cyklicznych aktualizacji. Będzie wymagał odnowienia co 10 lat, a także w sytuacji, gdy budynek będzie w znacznym stopniu modernizowany.

Projektowana Charakterystyka Energetyczna

To dokument określający klasę energetyczną budynku już na etapie jego projektowania. Dzięki temu inwestor zyskuje możliwość dokonania niezbędnych zmian po to, by poprawić efektywność energetyczną.

Co Projektowana Charakterystyka Energetyczna powinna zawierać?

1. Informacje o lokalizacji i przeznaczeniu budynku.
2. Informacje w zakresie powierzchni o regulowanej temperaturze pomieszczeń
3. Informacje o przyjętych poziomach temperatur i ewentualnych strefach o różnych poziomach zadanych temperatur.
4. Informacje na temat parametrów przegród.
5. Informacje w zakresie sprawności systemów instalacyjnych.
6. Informacje w zakresie zapotrzebowania na energię, Energię Użytkową, Energię Końcową i Energię Pierwotną.
7. Odniesienie zapotrzebowania na energię pierwotną do aktualnych wymagań w zakresie poziomu EP i potwierdzenie spełnienia wymagań.